STAR-værdier

Der er fire værdier, som gør Actonas team helt specielt. Vi kalder dem for vores STAR-værdier: Succes - Trivsel - Aktion - Respekt.

Vi har brug for forskelligheder på arbejdspladsen, men som medarbejder hos Actona Company er det vigtigt, at du kan identificere dig med STAR-værdierne i dit arbejdsliv. Hvis dette er tilfældet, er det et rigtig godt udgangspunkt for at søge en stilling hos Actona Company.

 


SUCCES

Vi er alle i Actona-gruppen bevidste om, at vi er her for at skabe værdi for vores kunder og gøre deres forretning bedre.

Vi har succes, når vi sammen viser, at vi brænder for opgaven, har viljen til at yde en ekstra indsats og vi når vore mål.

Vi har succes, når vi udvikler og sælger markedets bedst solgte produkter.

Vi har succes, når vi når vores økonomiske mål.

 


TRIVSEL

Vi ved, at trivsel er afgørende for at nå vore fælles mål.

Vi trives med hinanden og det arbejde, som vi udfører.

Vi skaber en attraktiv arbejdsplads og motiverede medarbejdere.

Vi skaber arbejdsglæde og resultater gennem stærkt samarbejde.

 


AKTION

Vi løser opgaverne hurtigt med omtanke og tør at tage de rigtige beslutninger.

Vi er ærlige om vores udfordringer, og løser dem sammen, før de bliver til problemer.

Vi har evnen til at skifte gear, når det gælder.

Vi udvikler vores virksomhed, så vi altid er vigtig leverandør for vores kunder.


RESPEKT

Vi vil behandle andre, som vi selv ønsker at blive behandlet.

Vi skaber tillid, lyst og mod til at gøre vores bedste gennem gensidig respekt.

Vi respekterer og anerkender styrken i hinandens forskelligheder.

Vi lytter til vores partnere og medarbejdere.

Vi er alle værdifulde, og vi ved, at sammen kan vi alt.